Talon lämpöjärjestelmän uusinta

Talon lämpöjärjestelmän uusinta

KYSYMYS:

Mitä konkreettista hyötyä saisi uusista pattereista. Olen uusimassa omakotitalon vesikiertoista patteriverkostoa. Nyt putket ja patterit ovat 60-luvulta? Putket pitää uusia mutta vanhat patterit sinänsä toimivat. Termostaatit uusitaan mutta en ole varma itse pattereista.

 

VASTAUS:

Olisi kiinnostavaa tietää, millaisia suunnitelmia on rakennuksen lämmöntuotannon kehittämisestä: Mikä on nykyinen lämmöntuotantotapa, öljy-, kiinteän polttoaineen kattila, kaukolämpö, lämpöpumppu vai mikä. Ja mikä on mahdollisesti tuleva lämmöntuotantomuoto. Näihin kannattaa varautua lämmitysverkoston kunnostamisen yhteydessä.

Yleisesti ottaen lämmitysjärjestelmien lämpötilatasot eli veden lämpötilat ovat alenemassa. Kaukolämmön toisiopuolen (rakennus) suositellut mitoituslämpötilat on jo 2015 laskettu 70/40-tasosta (menovesi/paluuvesi, °C) 45/30- tai vaihtoehtoisesti laitemitoituksen niin vaatiessa 60/30-tasolle. Lämpöpumpun tehokkuuden kannalta alhaiset vedenlämpötilat ovat myös tärkeitä: Esimerkiksi kun mitoituslämpötilatasoa voidaan alentaa 10 asteella, paranee lämpöpumpun lämpökerroin (tehokkuus) noin 20 prosentilla. Tämä voidaan toteutta vanhassa rakennuksessa lisäämällä merkittävästi lämmöneristystä tai vaihtamalla patterit vastaavan kokoisiksi mutta vanhoja tehokkaammiksi moderneiksi radiaattoreiksi. Esimerkiksi uusi 11-tyyppinen paneeliradiaattori on noin 60% tehokkaampi kuin ulkomitoiltaan vastaava 1-levyinen vanha patteri.

Tuntematta tarkemmin rakennuksen lämmitysjärjestelmän tilaa on vaikeaa antaa yksilöidympiä ohjeita lämmitysverkoston putkisaneerauksesta. Kuitenkin, kokemuksen mukaan, lämmitysverkoston putkitusten elinikä on ainakin kaksinkertainen käyttövesijärjestelmän putkituksiin verrattuna. Usein lämmitysverkoston runkoputket voidaan säilyttää putkisaneerauksen yhteydessä, kun ne eivät ole kunnoltaan heikentyneet: Jos pattereissa ei ole esiintynyt vuotoja, ei ole syytä olettaa paksuseinäisten runkoputkienkaan vaurioituneen.

Kun patterit vaihdetaan moderneiksi radiaattoreiksi, usein kannattaa vain runkoputkista radiaattoreille lähtevät armiputket uusia sekä asennusteknisistä että esteettisistä syistä.

Uudet radiaattorit parantavat eivät pelkästään, kuten edellä on mainittu, energiatehokkuutta vaan myös merkittävisti huonetilojen esteettistä ilmettä. – Uudet radiaattorit raikastavat näkymää.

 

// Mikko

Aiheeseen liittyvät tuotteet

[vivafbcomment width="100%" num="6" scheme="light"]